Samtal med psykoterapeuter

Mälardalens Psykiatri och Terapi AB är en mottagning i Örebro dit du kan gå om du känner att du mår dåligt och behöver prata med någon. Kanske har du alldeles för många negativa tankar och känslor som snurrar runt i ditt huvud som gör att du känner dig nedstämd. Kanske får du svårt för att sova och blir ännu mer irriterad och lättretlig och nedstämd och så blir det en ond cirkel av negativitet som du inte kan ta dig ur. Då kan det vara en bra idé att gå och samtala med någon, som en psykoterapeut, där du får en chans att uttrycka dig med dina tankar och får någon som ställer motfrågor för att du ska kunna gå djupare in i dig själv och fina roten till problemen. Endast genom att finna och avlägsna rötterna till problemen som har slagit rot i ditt sinne kan du uppnå välmående och lycka i livet.

Som psykoterapeut är jobbet att få dig att öppna dig och från egna erfarenheter kan jag säga att åtminstone de på Mälardalens Psykiatri och Terapi AB är väldigt duktiga på att göra just det. De känns så personliga och de känns verkligen som att de lyssnar utan att döma och som att de verkligen kan ställa ledande frågor som gör att man verkligen vill utveckla sina utsagor och förtydliga hur man känner och varför man tror att man känner som man gör. Så ja, min slutsats är att man bör och gå och prata med en psykoterapeut så snart som man inser att tankarna man har är mer negativa än vad som är normalt och det hänger i sig i fler än några dagar.